Lietošanas noteikumi

1. Vispāreja vienošanās

SIA „klinii” (Reģistrācijas Nr. 40203194942, adrese: Rīga, Stabu iela 16 – 33, LV-1011, Latvija) turpmāk – klinii, nodrošina tīmekļa vietnē klinii pieejamo saturu, un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem, piegādes un apmaksas noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem, kas izklāstīti šajā tīmekļa vietnē. Veicot pasūtījumu apliecināt, ka esat izlasījuši šos noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja pircējs, izmantojot interneta starpniecību, iegādājas klinii piedāvātos produktus, turpmāk – Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

2. Privātums

Klinii aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

Klinii Jūsu personas datus apstrādā dažādos veidos vairākiem mērķiem, atkarībā no tā, vai esat reģistrēts lietotājs (skat. 2.2. punktu), nereģistrēts lietotājs (skat. 2.3. punktu), esat pieteicies jaunumu saņemšanai (skat. 2.4. punktu) vai iegādājies dāvanu karti (skat. 2.5. punktu). Informācija, kas saistīta ar sīkdatņu (angļu val. “cookies”) izmantošanu, pieejama Privātuma Politikā.

Klinii neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru Jūs sniedzat tiešsaistē, bez tiesiska pamata. Klinii pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Mēs būsim spiesti atklāt patērētāja personīgo informāciju, kad to pieprasa tiesību akti.

Klinii var apstrādāt Jūsu personas datus apkopotā veidā statistikas vajadzībām, lai analizētu un uzlabotu sniegtos pakalpojumus un produktus.

Klinii veic visus iespējamos pasākumus Jūsu personīgās informācijas drošībai, lai aizsargātu to pret zādzību, pazušanu, ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pret nesankcionētu pieeju, atklāšanu, pārveidošanu un bojāšanu.

3. Vispārīgās tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Jums ir šādas tiesības:

- pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem;
- pieprasīt labot vai dzēst Jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams;
- pieprasīt ierobežot vai iebilsti pret Jūsu personas datu apstrādi;
- pieprasīt pārnest Jūsu personas datus, ciktāl tas ir iespējams;
- jebkurā brīdī atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
- iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē;
- sazināties ar klinii un iegūt papildus informāciju par Jūsu personas datu apstrādi.

Latvijas Republikas nacionālās fizisko personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija: Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, Latvija, LV-1011, tālr.: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

Klinii kontaktinformācija:
SIA "klinii", Stabu iela 16-33, Rīga, LV-1011, tālr.: +371 25673721, e-pasts: info@klinii.lv

4. Distances līgums

Distances līguma noslēgšana ir nepieciešama klinii, lai saņemtu un apstrādāt pasūtījuma veikšanas veidlapā norādītos personas datus. Ja Jūs nesniegsiet savus personas datus, Jūs nevarēsiet noslēgt Distances līgumu.

Klinii apkopo un saglabā informāciju par Jūsu pirkumu vēsturi ar mērķi uzlabot sniegtos pakalpojumus un produktus, balstoties uz klinii leģitīmo interesi apkopot informāciju par piedāvāto pakalpojumu un produktu kvalitāti.

Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.klinii.lv Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „Pasūtīt“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju.

Ar Distances līguma noslēgšanu un izpildi saistītā informācija, tai skaitā, visa saziņa ar Jums, tiek saglabāta kā pierādījums, ka Distances līgums ticis noslēgts un izpildīts. Šo informāciju klinii saglabā balstoties uz leģitīmo interesi aizsargāt savas tiesības un intereses strīda gadījumā, un ar tiesību aktiem uzlikto pienākumu saglabāt informāciju par veikto komercdarbību.

Jūsu personas datus, kas saistās Distances līguma noslēgšanu un izpildi, apstrādā tikai klinii un mūsu sadarbības partneri, kas nodrošina pasūtījumu piegādi, IT struktūras un maksājumu platformas. Sadarbības partneriem tiek nodots minimālais nepieciešamais personas datu apjoms.

Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz iestāsies Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktais datu glabāšanas termiņš vai noilgums prasības celšanai tiesā, atkarībā no tā, kurš termiņš iestāsies vēlāk.

5. Preču atgriešanas un atteikuma tiesības

Klientam ir tiesības atteikties no iegādātajām precēm 14 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, atsūtot tās uz zemāk norādīto adresi. Preces nedrīkst būt bojātas. Preces var būt izmantotas, ja tām tiek piemēroti 14 dienu izmēģinājuma akcijas nosacījumi.

Atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz klients. (Ar Omniva pakomātu sūtīšanas izmaksas ir 2 EUR)

Klinii atmaksās saņemto naudu maksātāja kontā 1-3 darba dienu laikā no dienas, kad klients saņems apstiprinājumu par atgrieztajām precēm.

Lūdzu, nosūtiet atgrieztās preces, kopā ar pasūtījuma apstiprinājumu, uz Brīvības ielas 78a Omniva pakomātu vai nododiet tās personīgi SIA "klinii" juridiskajā adresē, iepriekš par to vienojoties.
Precēm ir jābūt oriģinālajā iepakojumā ar drukātu atteikuma veidlapu, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā kopš preces saņemšanas dienas. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces izsūta pirms 14 dienu termiņa beigām.

Atteikuma veidlapa pieejama pieprasot to mums e-pastā info@klinii.lv

BOJĀTU PRODUKTU ATGRIEŠANA
Ja esi saņēmis bojātu produktu, lūdzu, sazinies ar mums pa e-pastu uz info@klinii.lv. Lūdzu rakstiski skaidrojot situāciju un pievienojiet foto, lai pieteikumu varam izskatīt pēc iespējas ātrāk.

6. Komerciālu paziņojumu saņemšana

Piesakoties komerciālu paziņojumu, piemēram, Preču akcijas, īpašie piedāvājumi, saņemšanai, Jūs piekrītat, ka klinii apstrādā Jūsu personas datus, ko norādāt pasūtījuma veikšanas veidlapā, kā arī Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu un iepirkumu vēsturi.
Jūsu personas dati šā mērķa ietvaros tiek apstrādāti līdz brīdim, kad Jūs atsauksiet savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai vai atteiksieties no komerciālu paziņojumu saņemšanas. Informācija par piekrišanas atsaukumu vai atteikumu tiks saglabāta, lai pienācīgi izpildītu Jūsu pieprasījumu nesūtīt komerciālus paziņojumus. Klinii pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Jūsu pieprasījums. Tomēr ņemiet vērā, ka pieprasījum apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām izpildīt Jūsu pieprasījumu, kas var aizņemt līdz piecām diennaktīm.

7. Mājaslapas darbības mērķis

Šo Mājas lapu ir izveidojusi un uztur klinii un tās izplatīšanas partneri. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā platforma zīmola izstrādājumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar produkciju un uzņēmumu.

8. Informācijas precizitāte

Sniedzot Mājas lapā pieejamo produktu aprakstu, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi. Ja informācijā, kas saistīta ar produktu (apraksts, krāsas un tml.) ir notikušas izmaiņas, klinii nevar garantēt, ka katru brīdi Mājas lapa ir pilnībā atjaunināta, iekļaujot tajā visu aktuālo informāciju.

9. Cenu veidošanas politika

Tīmekļa lapā www.klinii.lv visas cenas ir norādītas eiro (EUR) valūtā.
Visām cenām tiek piemērots PVN nodoklis. Atkarībā no piegādes adreses jūsu pasūtījumam var tikt piemērota papildu sūtīšanas maksa, kas tiks skaidri norādīta pirms maksājuma apstiprināšanas un iekļauta kopējā pasūtījuma cenā.

Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, kā arī piegādes vai pasta izdevumus, tiks norādīta pirms Distances līguma noslēgšanas.

Ja piegādes vai pasta izdevumus nevar aprēķināt iepriekš, Jūs tiksiet informēts par to, ka šādi maksājumi var tikt piemēroti.

10. Lietotāja pienākumi

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jums ir jāievēro šeit izklāstītie Noteikumi un nosacījumi un Mājas lapā publicētie īpašie brīdinājumi vai norādījumi attiecībā uz piekļuvi vai lietošanu. Jums vienmēr jārīkojas labticīgi un saskaņā ar likumu un paražām. Jūs nedrīkstat veikt jebkādas izmaiņas vai labojumus Mājas lapā, tajā atrodamajā Saturā vai pakalpojumos, kā arī nedrīkstat jebkādā veidā kaitēt Mājas lapas darbībai vai funkcionālajai vienotībai. Neierobežojot citu šajos Noteikumos un nosacījumos minēto punktu vispārīgo raksturu, ja apzināti vai nolaidības dēļ tiek pārkāptas šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētās saistības, jūs būsiet atbildīgi par visiem zaudējumiem un kaitējumu, ko šāds pārkāpums var radīt klinii, mūsu meitsabiedrībām, partneriem vai licenču devējiem.

11. Saites uz trešo pušu lapām

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu, mūsu meitsabiedrību vai partneru piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks.

12. Atbildības ierobežošana

Jūs piekrītat, ka atbilstoši viesiem piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīgas (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies Jums lietojot šo Mājas lapu.

Atbilstoši piemērojamiem likumiem puses nekādā ziņā nav atbildīga (pēc līguma, delikta dēļ (ieskaitot nolaidību) vai uz cita pamata) par a) klinii pārtraukumu komercdarbībā; b) kavējumiem vai pārtraukumiem saistībā ar piekļuvi Mājas lapai; c) datu nepiegādāšanu, kļūdaini piegādi, izkropļojumiem, bojāeju vai citām izmaiņām; d) jebkāda veida kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies saistībā ar uz citām vietnēm vedošu saišu atrašanos Mājas lapā vai to izmantošanu; e) datorvīrusiem, sistēmas avāriju vai atteici, kas var rasties saistībā ar Mājas lapas izmantošanu, ieskaitot tādas hipersaites izmantošanu, kas ved uz vai no trešo pušu tīmekļa vietnēm; f) jebkādām neprecizitātēm vai izlaidumiem saturā, vai g) notikumiem ārpus pušu saprātīgas kontroles.

13. Pretenzijas autortiesību sakarā

SIA "klinii" Visas tiesības rezervētas.

Viss šīs Mājas lapas saturs, sarakste (pa elektronisko pastu vai parasto pastu), kā arī mārketinga materiāli, kas ir izmantoti Mājas lapas reklamēšanai trešo pušu resursos, ir klinii īpašums. Tās satura reproducēšana vai pārpublicēšana pilnā vai daļējā apjomā ir aizliegta, izņemot šādiem mērķiem:
Atļauja kopēt personīgai lietošanai.

14. Nepārvaramā vara

Klinii nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Klinii ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām.

Noteikumu saturs

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner